Toimikunnat

Hallituksessamme toimii seuraavat toimikunnat:

- työvaliokunta

   hallituksen jäsenet

 

- asemakaavatoimikunta

      hallituksen jäsenet

     

- liikunta- ja kulttuuritoimikunta

     vuosittain valitut hallituksen jäsenet