Varapuheenjoht., sihteeri sekä rahastonhoitaja valittu vuodelle 2019

14.1.2019

Järjestäytymiskokouksessa 11.1.2019 valittiin varapuheenjohtajaksi Markku Weckman, rahastonhoitajaksi Tuomo Westerlund sekä sihteeriksi yhdistyksen puh.joht. Mauri Valta.